Öka det kollektiva resandet

Öka det kollektiva resandet

Vänsterpartiets mål är en avgiftsfri kollektivtrafik. Att satsa på kollektivtrafiken är både ett sätt att öka jämlikheten och att minska klimatutsläppen.

Hallandstrafiken ska ha fokus på klimat och social rättvisa. Vänsterpartiet vill skapa jämlika förutsättningar för Hallands befolkning. Ett sätt att motverka bostads- och skolsegregrationen och ge unga jämlika möjligheter till en aktiv fritid är avgiftsfri kollektivtrafik för unga. Att åka kollektivt är också en fråga om tillgänglighet och vanor. Tillsammans med en utbyggd kollektivtrafik på landsbygden kan vanan att åka kollektivt minska behovet av personbil senare i livet.

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna drivit igenom avgiftsfri kollektivtrafik för unga under sommarlovet. I Hylte kommun har man dock kommit längre och avgiftsbefriat den för unga under hela året. Vi vill att Region Halland genom Hallandstrafiken ska följa Hylte kommuns exempel och införa avgiftsfri kollektivtrafik för unga i hela regionen.

Kopiera länk