• Hem
  • Vår politik 202...
sida

Vår politik 2022-2026

Vår politik 2022-2026

Valrörelsen är inledd och därmed är mandatperioden 2018-2022 lagd till handlingarna. Vi har åstadkommit mycket under de fyra åren, framsteg som belönats med allt högre opinionssiffror och en stor tillströmning av medlemmar till partiet. Vid partidistriktets valkonferens 15-16 januari antogs den plattform som ska vägleda Vänsterpartiet Halland genom årets valrörelse och lägga grunden för en n y framgångsrik mandatperiod 2022-2026.

Regionpolitiken

Vänsterpartiet tror på ett samhälle som är till för alla, inte bara för de rikaste. Vi vill att Halland ska vara en ekonomiskt-, ekologiskt- och socialt hållbar region som sätter invånarnas bästa i centrum. I vår regionpolitiska plattform presenterar vi den politik vi kommer driva under nästa mandatperiod för att göra Region Halland till en bättre plats att leva i.

Valplattformen 2022

Vänsterpartiets nationella politik

På nationell nivå kommer vi under valrörelsen och nästa mandatperiod driva förslag för ett mer jämlikt Sverige, där skillnaden mellan de som har och de som inte har minskar. Vi vill driva på för en hållbar utveckling där vi hanterar dagens utmaningar utan att ta bort förutsättningarna för framtida generationer. I vår nationella valplattform finns våra huvudinriktningar för mandatperioden 2022-2026.

Vår nationella valplattform

Den lokala politiken

Även lokalt i Hallands sex kommuner driver vi lokala förslag som vi söker stöd av er väljare att driva igenom. Du hittar den lokala politiken på lokalföreningarnas hemsidor. Uppgifter om de lokala partiföreningarna hittar du här:

Våra lokalföreningar

Kopiera länk