• Hem
  • 20180219 Du ska...
sida

20180219 Du ska kunna lita på att vården finns där

Debattartikel i Hallands Nyheter, den 19 februari 2018

Nu får Hallands läns landsting 94 miljoner kronor av de vårdmiljarder som Vänsterpartiet har drivit igenom i budgeten.

Vi vet att personalen sliter hårt inom vård- och omsorgsyrkena och att framför allt kvinnor blir sjuka av sin arbetsmiljö. Den trenden måste vi bryta och det brådskar.

Enligt Sveriges kommuner och landsting behöver 85 000 nya undersköterskor anställas i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen till 2022.

Tre av de 4,7 miljarderna Vänsterpartiet fick igenom i budgeten har nu fördelats till ut till sjukvården i Sverige. Hur mycket varje område får styrs av antal invånare och landstingens olika behov.

Satsningen gör att vi i region Halland kan förbättra personalsituationen, se över arbetsvillkor, erbjuda kompetensutveckling, öka bemanningen och utveckla arbetssätt för att vårdpersonal ska vilja – och orka – arbeta kvar inom hälso- och sjukvården. Det är viktigt att pengarna används på ett rättvist sätt som är förankrat med personalen, så att Hallands 94 miljoner kronor skapar ett mervärde snarare än att täppa till hål som beror på underfinansiering och svag genomförandekraft. Ett sätt som de skulle kunna användas på är att göra försök med 6 timmars arbetsdag. Det tror vi skulle förbättra arbetsvillkoren för anställda inom vården.

I vårdsatsningen ingår utöver dessa tre miljarder satsningar på förlossningsvård, psykisk hälsa och psykiatri, socialtjänstens arbete med barn och unga, tandvårdsbidrag, barnhälsovård och gratis gynekologisk cellprovtagning.

En bra och jämlik vård bidrar till ett samhälle där alla får chans att må bra och bli bemötta utifrån sina behov, inte bara de som har rätt kontakter och hög inkomst. Vänsterpartiets vårdmiljarder lägger en god grund för att vården ska finnas där när du behöver den och för en jämlik tillgång till vård över hela landet.

Agnes Hulthén (V), gruppledare i Regionfullmäktige

Lena Ludvigsson (V), distriktsordförande Vänsterpartiet Halland

till debattartikeln (extern länk)

Kopiera länk