• Hem
  • 20180412 Hallan...
sida

20180412 Halland är värt en bättre psykiatrisk vård

Debattartikel publicerad i Hallandsposten den 4 april 2018Halland är värt en bättre psykiatrisk vård

Debattartikel publicerad i Hallandsposten den 4 april 2018

Psykiatrin i Halland, framförallt den vuxenpsykiatriska mottagningen i Halmstad, har varit föremål för flera artiklar i Hallandsposten den senaste månaden. Senast läste vi bland annat om 33 000 (!) osignerade anteckningar och 12 000 (!) besök utan anteckningar.

Osignerade och uteblivna anteckningar innebär att varken patienten eller personal vet vad som sagts, vilken bedömning som gjorts eller vad som ska göras. Detta riskerar patientens rätt till en trygg vård.

Chefsläkare Thomas Wejstam berättar att personalen tvingas prioritera patientbesök vilket gör att det administrativa inte hinns med. Verksamheten har stora problem på grund av en otillräcklig finansiering.

Den otillräckliga finansieringen leder till att sjukfrånvaron bland de anställda är hög, ekonomiska medel saknas för att skapa en god arbetsmiljö och nödvändig kompetensutveckling. När anställda känner att de inte har resurser som behövs för ett bra jobb orkar de inte heller i längden. Det är en verksamhet som går på knäna.

Cirka 120 miljoner kronor extra skulle behövas för att Hallands psykiatriska öppenvård skulle hamna på samma nivå, resursmässigt, som resten av Sverige. Den 21 mars intervjuades psykiatrinämndens ordförande, Svein Henriksen, angående läget i verksamheten och säger då att den är sedan länge underfinansierad.

Det är något som vi i Vänsterpartiet påpekade redan 2016, bland annat i en insändare i Hallandsposten från 12 mars. Där beskriver jag hur Halland lägger näst minst resurser på psykiatrin per 100 invånare. Vi är glada att Svein medger att den är underfinansierad och hoppas det ger resultat i budgeten.

Samtidigt som verksamheten är starkt underfinansierad vet vi att den psykiska ohälsan ökar bland våra ungdomar. Den barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i Halland har fått tilldelade extra pengar, men de är inte mer än ”en piss i Nissan”. Vi vet även att personer med psykisk ohälsa har kortare livslängd än andra – trots det vill inte politikerna i Halland satsa på denna utsatta grupp i samhället. Så gör vi inte Halland till den bästa livsplatsen. Det här duger inte!

Vänsterpartiet vill satsa på psykiatrin. Med 120 miljoner kan vi anställa fler inom psykiatrin i Halland och avlasta en pressad verksamhet. Vi kan höja löner och förbättra arbetsmiljön för att på så sätt förbättra kvaliteten för hallänningen. Vi kan införa sextimmars arbetsdag och utveckla verksamheten istället för att bara ”hålla huvudet ovan vattenytan”.

Vänsterpartiet har politiken och idéerna för ett Halland för alla, inte bara några få!

Lena Ludvigsson (V), ersättare i Driftnämnden för psykiatri

till debattartikeln (extern länk)

Kopiera länk