sida

Folkvalda

Folkvalda i  Region Halland

Vänsterpartiet i Halmstad har flera folkvalda personer på förtroendeuppdrag för region Halland. I tabellen nedan finns namn, kontaktuppgifter och uppdragen redovisade.

Representant från Vänsterpartiet Uppdrag
Agnes Hulthén
Tel: 0705-61 73 41
Epost
Gruppledare för regiongruppen
Ledamot i regionfullmäktige
Regionfullmäktiges valberedning, ersättare
Regionstyrelsen, ersättare
Camilla Tilljander
Tel: 0733-99 01 29
Epost
Ledamot i regionfullmäktige
Charlott Zsoldos
Tel: 0708-28 08 57
Epost
Ledamot i regionfullmäktige
Regionfullmäktiges valberedning, ordinarie
Driftnämnden Hallands sjukhus, ersättare
Per Sjövall
Mobil: 070-350 8146
Epost
Förste ersättare i regionfullmäktige
Nämndeman i Förvaltningsrätten i Göteborg
Ulrika Wiland
Tel: 0702-48 00 82
Epost
Andre ersättare i regionfullmäktige
Lena Ludvigsson
0709-13 06 07
Epost
Driftnämnden för Psykiatri, ersättare
Jon Thorbjörnson
Epost
Nämndeman i hovrätten för västra Sverige
Agneta Lindblom Hulthén 1:a gruppen för tryckfrihetsmål, ordinarie
Eva Hudin
Epost
Regionrevisor
Revisor i Västkuststiftelsen
Revisor i Nordenborgs, Sigrid och Adolf donationsfond
Anny Berglin Adjungerad till gruppen under hela eller delar av året, aktivism
Kopiera länk