sida

Folkvalda

Folkvalda i  Region Halland

Vänsterpartiet i Halmstad har flera folkvalda personer på förtroendeuppdrag för region Halland. I tabellen nedan finns namn, kontaktuppgifter och uppdragen redovisade.

Representant från Vänsterpartiet Uppdrag
Agnes Hulthén Gruppledare för regiongruppen
Ledamot i regionfullmäktige
Regionfullmäktiges valberedning, ersättare
Regionstyrelsen, ersättare
Lena Ludvigsson Ledamot i regionfullmäktige
Driftnämnden för Psykiatri, ersättare
Regionfullmäktiges valberedning, ersättare
Svetlana Svensson Ledamot i regionfullmäktige
Driftnämnden Närsjukvården, ersättare
Åke Andersson Ledamot i regionfullmäktige
Social hållbarhetsberedning, ersättare
Anita Gidén Första ersättare i regionfullmäktige
Daniel Karlsson Andra ersättare i regionfullmäktige
Bahman Mirtorabi Fjärde ersättare i regionfullmäktige
Jon Thorbjörnson Driftnämnden Hallands sjukhus, ersättare
Eva Hudin Regionrevisor
Revisor i Hallandstrafiken AB
Revisor i Stiftelsen Hallands länsmuséer, ersättare
Revisor i Nordenborgs, Sigrid och Adolf donationsfond, ersättare
Maria Johansson Patientnämnden, ersättare
Agneta Lindblom Hulthén Nämndeman 1:a gruppen för tryckfrihetsmål
 
Nämndemän i förvaltningsrätten i Göteborg
  • Torun Ljungman, Kungsbacka
  • Jeanette Mäkiläinen, Kungsbacka
  • Björn Mellquist, Varberg

 

Kopiera länk