sida

Folkvalda

Folkvalda i  Region Halland

Vänsterpartiet i Halmstad har flera folkvalda personer på förtroendeuppdrag för region Halland. I tabellen nedan finns namn, kontaktuppgifter och uppdragen redovisade.

[su_table responsive=”yes”]

Representant från Vänsterpartiet Uppdrag
Agnes Hulthén Gruppledare för regiongruppen
Ledamot i regionfullmäktige
Regionfullmäktiges valberedning, ersättare
Regionstyrelsen, ersättare
Lena Ludvigsson Ledamot i regionfullmäktige
Driftnämnden för Psykiatri, ersättare
Svetlana Svensson Ledamot i regionfullmäktige
Driftnämnden Närsjukvården, ersättare
Åke Andersson Ledamot i regionfullmäktige
Anita Gidén Första ersättare i regionfullmäktige
Ulrika Sonnesson Wiland Andra ersättare i regionfullmäktige
Kjell-Erik Karlsson Tredje ersättare i regionfullmäktige
Marie Lindén Driftnämnden Hallands sjukhus, ersättare
Eva Hudin Regionrevisor
Revisor i Västkuststiftelsen
Revisor i Nordenborgs, Sigrid och Adolf donationsfond
Maria Johansson Patientnämnden
Lena Måvholm Nämndeman i Förvaltningsrätten i Göteborg
Mikael Ekfeldt Nämndeman Hovrätten för Västra Sverige
Agneta Lindblom Hulthén 1:a gruppen för tryckfrihetsmål

[/su_table]

Kopiera länk