Vänsterpartiet Halland


Vår politik

Vänsterpartiet tror på en politik som gör Halland bättre för alla – inte bara för de rikaste. I vår regionpolitiska valplattform kan du läsa om hur vi vill göra Halland mer jämlikt. Där kan du läsa vad vi går till val på.


Våra företrädare

Vänsterpartiet Halland har många olika företrädare. Vi har en intern distriktsstyrelse som stöttar lokalorganisationerna. Vi har en vald regiongrupp som bedriver vänsterpolitik i regionen. Dessutom har vi fastslagit nya listor till region- och riksdagsvalen i september. Här hittar du information om dessa olika företrädare.


Sagt och gjort

Vänsterpartiet är ett aktivt parti som tar varje möjlighet vi har att driva på för ett mer jämlikt och hållbart Halland – ett Halland som är till för alla, inte bara några få. Här kan du läsa om de politiska förslag vi har drivit och de uttalanden vi har gjort i aktuella politiska frågor.

Aktuellt

Engagera dig

Följ oss på Facebook

På vår facebook-sida kan du löpande följa vad som händer, vår politik och vår valrörelse

Bli medlem

Kom och var med! Tillsammans ser vi till att skapa ett Halland för alla, inte bara för de rika

Välkommen till Vänsterpartiet Halland!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?