Vänsterpartiet Halland

Vår politik
Vänsterpartiet tror på en politik som gör Halland bättre för alla – inte bara för de rikaste. Inför nästa mandatperiod kommer vi ta fram en regionpolitisk valplattform. Den kommer finnas tillgänglig här när den är beslutad. Även vår nationella politik kommer du kunna läsa om här så småningom.

Regionpolitiska valplattformen 2018-2022

Nationella valplattformen

Våra företrädare
Vänsterpartiet Halland har många olika företrädare. Vi har en intern distriktsstyrelse som stöttar lokalorganisationerna. Vi har en vald regiongrupp som bedriver vänsterpolitik i regionen. Dessutom har vi fastslagit nya listor till region- och riksdagslistorna till valet i september. Här hittar du information om dessa olika företrädare:

Riksdagslista 2018

Regionlista 2018

Distriktsstyrelsen

Regiongruppen mandatperioden 2014-2018

Det är dags för förändring - bli medlem i Vänsterpartiet

Lokalorganisationerna
I Halland finns sex olika lokala Vänsterpartiet-föreningar, som ansvarar för den lokala kommunpolitiken. Följ länkarna för att gå till deras hemsidor och läsa mer om dem. Även information om Vänsterpartiets nationella organisation finns här.
Laholm
Halmstad
Falkenberg
Hylte
Varberg
Kungsbacka
Vänsterpartiet nationellt

Sagt och gjort 2014-2018
Under mandatperioden 2014-2018 har vi drivit många förslag och gjort många uttalanden för ett mer jämlikt och bättre Halland. Inom kort kommer det finnas samlat om du följer länkarna nedan. 
Motioner
Interpellationer
Sagt och gjort i pressen