Motioner

Motion angående gamla banvallen mellan Frillesås – Ölmevalla Kyrka – Kungsbacka

Motion angående gamla banvallen mellan Frillesås – Ölmevalla Kyrka

I samband med dragning av dubbelspåret genom Halland uppmanar jag möjligheten till alternativa färdvägar där frånvaron av biltrafik bl.a kan bli en källa till motion, rekreation och ytterligare en möjlighet för turister att uppleva vårt vackra Halland.

Jag menar att de motordrivna transportmedlen alltmer ifrågasätts från en miljö- och hälsosynpunkt. Statistiken säger oss att vår livsstil tenderar att göra människor allt mer passiva, vilket utgör en stor hälsofara. Samtidigt kan vi konstatera att de oskyddade trafikanterna blir allt mer sårbara genom att intensiteten i trafiken ökar och fortsätter att öka. Vi måste möte denna utveckling med alternativa färdvägar. Som kommuninvånare har vi alla visioner och min vision är att man enkelt med sin cykel, inlines eller rullskidor lätt och tryggt skall kunna färdas från exempelvis Frillesås till Ölmevalla Kyrka på gamla banvallen. Vad jag kan befara är att vi möjligt kan missa ett gott tillfälle att göra en bra överenskommelse med banverket i tid.

Vänsterpartiet föreslås

kommunstyrelsen att skyndsamt kontakta banverket för en förhandling kring gamla banvallen.

förslag inlämnat av Hans Webeck.

Upptagen av Carin Blennerhed.

Kopiera länk