Motioner

Om föreningsbidragen i Hylte Kommun – Hylte

Om föreningsbidragen i Hylte Kommun
Det råder idag en viss förvirring kring vilka regler som gäller för föreningarnas bidrag från kommunen. Vi har fått den uppfattningen, att det saknas enhetliga, lättförståeliga regler. Bidragen uppfattas ibland som orättvisa och svåra att förstå sig på. Samtidigt vill vi att föreningsregistren ses över och aktualiseras, för att effektivisera handläggningen.

Vänsterpartiet i Hylte vill
• att föreningsbidragen och föreningsregistren i Hylte Kommun ses över och att enhetliga regler arbetas fram.

För Vänsterpartiet
Hyltebruk 2006-04-22
Victoria Bergman

Kopiera länk