Motioner

Internränta – Landstinget

Motion till landstingsfullmäktige Landstinget Halland

Vid landstingsfullmäktige den 2 april 2007 beslutade fullmäktige att det vid ett verksamhetsårs slut skulle utgå en internränta för de verksamheter med balanserade överskott respektive underskott. Likaså beslutade fullmäktige den 31/3 2008 att det för verksamhetsåret 2007 skulle utgå en internränta på 5% för de balanserade överskott/underskott i de olika verksamheterna. Vi i Vänsterpartiet anser inte att det är rimligt att verksamheter som av olika skäl upparbetat ett underskott ska belastas med ytterligare pålagor vilket denna ränta innebär.

Med anledning av ovanstående så yrkar jag härmed att:
Landstingsfullmäktige omprövar sitt beslut från 31/3-2008 och beslutar att det ej skall utgå någon internränta till de verksamheter med balanserade över/underskott för verksamhetsåret 2007.

Halmstad 8/4-2008

Sasa Sacipovic
Vänsterpartiet

Kopiera länk