Motioner

Motion angående säkerhet och miljö kring vattentornet Tölöberg Kungsbacka Kommun – Kungsbacka

Vattentornet på Tölöberg ger invånare och besökare i Kungsbacka en unik möjlighet till en underbar och fantastisk utsikt över en stor del av vår kommun ända ut till Onsalafjorden. Denna miljö är värd att vårda och utveckla så att ler söker sig till denna fantastiska utsiktsplats.

En kväll med Nattvandrarna föranledde mig till att besöka vattentornet. Ett besök som startade med en brant, lång och ansträngande klättring. Döm av min bestörtning då jag fick gå på lösa trappsteg upp till denna underbara plats. Ledstången som löper parallellt med trappan och har som uppgift att kunna stödja sig mot, var på många ställen trasig och av. Den är rostig och saknar fästpunkter. Att lita på denna ledstång i sin vandring uppåt mot vattentornet går inte.

När man sedan kommer upp på toppen ser man att en provisorisk grillplats har upprättats, massor med skräp ligger kvarlämnat runt grillplatsen och den sittgrupp som finns där. Ett antal använda engångsgrillar fanns bland skräpfynden vid detta tillfälle och en av dem låg fortfarande och glödde. Vad nu detta kan innebära för miljön och brandrisken.

Med anledning av ovanstående vill Vänsterpartiet att nämnden för Teknik år i uppdrag att:
Laga stentrappan och räcket upp till vattentornet.
Se över övrig kringmiljö ur säkerhetsaspekten
Placera ut ytterligare permanenta sittplatser runt vattentornet
Sätta upp ett antal papperskorgar i direkt anslutning till vattentornet
Upprätta en permanent grillplats vid vattentornet.

Kungsbacka den 30 juni 2008
Violet Dunér.
Vänsterpartiet.

Kopiera länk