Uncategorized

Debatt i landstingsfullmäktige

Öppen debatt måste föras om budgeten / publicerad i HN 2010-02-17

Den nya Hallandsregionens högsta politiska organ, regionfullmäktige, måste bli ett levande forum där den politiska debatten tillåts att få ett stort utrymme. Det betyder att budget och anslag självklart skall debatteras där, det skriver Ingmarie Carlsson, Vänsterpartiet Halland, när Region Halland nu ska utformas.

Vi är förstås positiva och förväntansfulla inför den nya mandatperioden, den första för ett samlat Region Halland.

Vi vill ha ett ”levande” högsta politiska organ, regionfullmäktige, där den politiska debatten tillåts att få stort utrymme. Det är till regionfullmäktige som allmänheten har tillträde, inte till de styrelser och nämnder där de flesta reella beslut fattas.

Budget och anslag ska självklart debatteras i fullmäktige, förslag till prioriterade områden ska få genomslag om den politiska majoriteten så anser.

Att detta ska ske öppet har vi framfört under nuvarande mandatperiod varje år – och där har vi inte ändrat uppfattning. En årsbudget får stort genomslag i verksamheterna, det är den som utgör grunden för vad som kan göras respektive måste skjutas fram. Låt oss ge allmänheten möjlighet att följa debatten och låt alla partier ges möjlighet att framföra sina sakskäl i den öppna församlingen.

I diskussionen om politisk organisation 2005, inför den nuvarande mandatperioden, intog vi den ståndpunkten att varje politisk nämnd måste ha ett tydligt politiskt ansvar. Med de lokala nämnderna såg vi att det inte var så.

Nu blir de lokala nämnderna ännu mera ”insamling av fakta- och samverkansnämnder”. Vänsterpartiet anser att det arbetet kan bedrivas på tjänstemannanivå och i övriga nämnder/styrelser.

Så, med beaktande av vår grundinställning om politiskt ansvar, tydligt uppdrag, tydliga direktiv och tydlig redovisning samt ett ekonomiskt trångt läge anser vi att de lokala nämnderna bör läggas ner.

Vi har två akutsjukhus i regionen som ska ge hallänningarna bästa och maximala sjukvård. Då kan man inte konkurrera med varandra, som man tyvärr gjort alltför mycket bakåt i tiden. Från politiskt håll har inte bara vi framhållit att det måste vara samverkan som ska utgöra bas för de båda sjukhusen.

I sjukhusens uppdrag för perioden 2006–2010 lades grunden för ett flertal samverkansområden som framöver måste utökas för att regionen ska använda sina resurser på bästa sätt.

Den ledning som nu, av helt andra skäl än samverkansskäl, håller på att inrättas visar på att det finns ännu större områden att samarbeta om – till gagn för båda sjukhusen, för hallänningen och för ekonomin.

Den politiska organisationen ska naturligtvis följa den utveckling vi nu ser. Alltså föreslog Vänsterpartiet en driftsnämnd för sjukhuset i Halmstad, sjukhuset i Varberg och den verksamhet som bedrivs av båda sjukhusen i Falkenberg.

Nämnden för Vårdvalsverksamheten i egen regi måste ta ett fast grepp om de problem som Vårdval Halland uppvisar. Det är inte rimligt att vår verksamhet i egen regi ska utarmas till förmån för privata aktörer. De kroniskt sjuka och hallänningar som verkligen är i stort behov av den första linjens sjukvård måste få tillgång till en bra och kontinuerlig vård.

Ingmarie Carlsson

Vi vill ha ett ”levande” högsta politiska organ, regionfullmäktige, där den politiska debatten tillåts att få stort utrymme. Det är till regionfullmäktige som allmänheten har tillträde, inte till de styrelser och nämnder där de flesta reella beslut fattas.

TILL HN

Kopiera länk