Uncategorized

Replik ang. RUT

Svar till ”Rutan” HN 100312

Svar till ”Rutan” HN 100312

Vi tycker inte att städning hos friska privatpersoner är ett prioriterat behov som samhället ska stå för. De borgerliga har sänkt skatterna, så att privatpersoner har fått mer i plånboken. Men den gemensamma kakan har blivit mindre. Vi menar att så länge inte alla barn får tillräcklig hjälp i skolan, så länge sjukvårdspersonal stressar livet ur sig och så länge vi inte har en fångvård värd namnet, har vi inte råd med RUT! Inte heller har vi råd med skattesubventioner för att laga folks datorer eller gå ut med deras hundar.

Däremot tycker vi att städning och annan hemhjälp åt gamla och funktionshindrade människor är ett prioriterat behov. De ska få bestämma mer över innehållet i hemtjänsten och det ska vara låga timtaxor så de har råd.

Självklart tycker vi att vita jobb är bättre än svarta! Hur många svarta städjobb som verkligen blivit vita tack vare RUT kan man diskutera. Klart är att de svarta jobben fortsätter att finnas vid sidan om, eftersom de alltid är billigare än vita, trots skatteavdrag. Vårt förslag är att anställa de städerskor som blir arbetslösa när vi avskaffat RUT, inom hemtjänst eller sjukvård i stället.

Vi i Vänsterpartiet ser inte ner på olika former av arbete. Arbetarklassen har aldrig haft råd med att se ner på de arbeten som har gett mat på bordet!

Vi önskar våra döttrar att de i stället för ”hushållsnära tjänster” ska få arbeten som fyller viktiga samhällsbehov, där de har arbetskamrater och där de har fackliga rättigheter, och därför kan sätta gränser mot arbetsgivaren. Hellre städa på sjukhus än i privata hem alltså.

Till sist tycker vi inte att ROT-avdragen heller ska finnas för evigt. ROT är ett konjunkturstöd, som numera verkar överflödigt med tanke på hur upptagna alla hantverkare verkar vara. Skillnaden mellan RUT och ROT- arbeten är att de senare kräver yrkesskicklighet. Snickaren eller muraren gör ett jobb som han avslutar, han kommer inte tillbaka varje vecka och riskerar inte att hamna i underläge gentemot uppdragsgivaren på samma sätt som en städerska. Även om du personligen inte gör det, är det lättare att ”köra med” en städerska i ens eget hem, än med en snickare!

Kristina Hallberg

Mikael Hallberg

Vänsterpartiet

Kopiera länk