Uncategorized

Jämlikhet – viktigt politiskt mål

Publicerad i HP 100412

Mariann Norell, vänsterpolitiker i Halmstad

För arbetarrörelsen och Vänstern har alltid jämlikhet varit ett viktigt politiskt mål. Med hjälp av skattepolitik har inkomstklyftorna utjämnats. Med hjälp av bidrag, till exempel barnbidrag och föräldrapenning har skillnaderna i villkor mellan barnfamiljer och dem som inte har barn att försörja utjämnats. Bostadspolitiken gav möjlighet för alla att bygga egnahem. Sjukförsäkringen har bidragit till utjämningen mellan friska och sjuka och så vidare.

För arbetarrörelsen och Vänstern har alltid jämlikhet varit ett viktigt politiskt mål. Med hjälp av skattepolitik har inkomstklyftorna utjämnats. Med hjälp av bidrag, till exempel barnbidrag och föräldrapenning har skillnaderna i villkor mellan barnfamiljer och dem som inte har barn att försörja utjämnats. Bostadspolitiken gav möjlighet för alla att bygga egnahem. Sjukförsäkringen har bidragit till utjämningen mellan friska och sjuka och så vidare.

Detta har varit en framgångsrik politik för människorna ivårt samhälle, vilket bland annat visas i en ny bok av Wilkinson/Picket, ”Jämlikhetsanden – därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen”. Vad som visas i boken är, att nästan alla sociala problem är mindre/lägre i mer jämlika samhällen.

Men det handlar också om det politiska tilltalet. När jämlikhetspolitiken genomfördes blev det alltmer självklart att vi var jämlika som människor och att rättigheter fanns till för alla, oavsett status, inkomst eller plats isamhället. Genom att faktiskt och materiellt göra det möjligt för många blev rätten en verklig rätt, klyftorna minskades precis som till exempel rädslan för överheten eller rädslan för att bli utsatt för brott. Tillit och förtroende mellan människor kunde växa.

Nu ser vi stora bakslag i denna politik. Alliansens politiska tilltal har en helt annan ton. Bidragsberoende är ett nytt ord, som antyder att människor blir lata och passiva. Det man kallar utanförskap skall bekämpas genom krav och sämre materiella villkor för sjuka och utanförstående. Den materiella politiken omfördelar från våra välfärdssystem till dem som har höga inkomster i form av skattesänkningar, trots att man säger sig värna om dem som står utanför. Jobbskatteavdragen avser att gynna dem som har jobb och sin försörjning tryggad. Pensionärer, unga arbetslösa, sjuka missgynnas.

Så ökas klyftorna, och vi backar till ett mer ojämlikt samhälle. När skillnaderna ivillkor mellan olika grupper i samhället ökar så ökar också den sociala oron, stress och stressrelaterade sjukdomar, kriminalitet och missbruk. Konkurrens och skillnader mellan människor ökar och samarbete/gemenskap minskar. Därför är det viktigt att sätta stopp för alliansens politik.

Ojämlikhetens pris som betalas i form av högre stress, mer stressrelaterade sjukdomar, oro för kriminalitet och brist på gemenskap är ett pris som också får betalas av dem med högre inkomster och bättre materiella villkor. Därför tjänar alla på mer jämlikhet.

Hur vi omfördelar med skatter och bidrag är väsentligt. På kommunal nivå finns mycket att göra för att öka jämlikheten. Det är också det viktigaste skälet till att ha högre kommunalskatt.

Mariann Norell (V), kommunpolitiker i Halmstad

Kopiera länk