Uncategorized

Landstingsfullmäktige 21 juni 2010

Uppföljningsrapporten berättar att korttidsfrånvaron ökar och att det framförallt är kvinnorna som står för den ökningen.  En viktig följdfråga för Vänsterpartiet är naturligtvis om denna ökning beror på ansträngda arbetsvillkor. Har besparingar i form av nedskärningar på personalsidan lett till att tempot blivit för högt där ute på arbetsplatserna?

Uppföljningsrapporten berättar att korttidsfrånvaron ökar och att det framförallt är kvinnorna som står för den ökningen.  En viktig följdfråga för Vänsterpartiet är naturligtvis om denna ökning beror på ansträngda arbetsvillkor. Har besparingar i form av nedskärningar på personalsidan lett till att tempot blivit för högt där ute på arbetsplatserna?

LÄS MER

Kopiera länk