Uncategorized

Gott miljöarbete är en överlevnadsfråga

Hallands Nyheter 2/9 2010

Hallands Nyheter 2/9 2010

Vi måste leva i balans med naturen anser Vänsterpartiet Hallands miljönätverk, här företrätt av Kjell-Erik Karlsson Varberg.

Miljöhänsynen sätter upp ramarna för den mänskliga verksamheten. Du och vi övriga hallänningar måste leva i balans med naturen. Vi har i de flesta av Hallands kommuner ganska radikala miljömål, men det räcker inte med mål.

Kommunerna och övriga samhället måste dessutom ha åtgärdsprogram samt givetvis genomföra dessa. Här brister det i de flesta av Hallands kommuner.

Havet, de långa stränderna, klipporna och de unika bokskogarna med insjöar är kultur- och naturskatter som vi vill värna. Det gäller att öka tillgängligheten och kunskapen om dessa hos allmänheten. Vi vill även slå vakt om sjöar och stränder och värna strandskyddet, både vid havet och i inlandet, tyvärr så vill andra partier något helt annat.

Målet med vårt jordbruk ska vara en produktion av säkra livsmedel av god kvalité med stor hänsyn till hälsa, miljö och djurens välbefinnande. För att få en matproduktion som nyttjar naturresurserna hållbart måste produktionen ställas om och bli långsiktigt uthållig. Vi måste skapa ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt uthålligt jordbruk i hela Halland och hela Sverige för att bidra till en sådan utveckling.

Giftfri mat och ett uthålligt jordbruk på ekologisk grund är en nödvändighet för att klara framtidens krav på matproduktionen. Det innebär att vi i Halland måste bevara den goda jorden för matproduktion. Det innebär även att vi måste vara på vår vakt när det gäller kemikalier i våra hushåll och i produktionen. Därför vill vi minska bekämpningsmedlen i jordbruket.

Tyvärr så är nu inriktningen den motsatta. För närvarande ökar användningen av handelsgödsel och bekämpningsmedel. Skatterna på dessa vill andra partier ta bort eller sänka. Nu hittar vi rester av bekämpningsmedel i grundvattnet i mer än var fjärde kommun i Sverige.

Vänsterpartiet står för målet att vi ska bedriva ett jordbruk utan kemiska bekämpningsmedel. Det är ett måste om vi inte ska riskera effekter på vår hälsa eller att den biologiska mångfalden utarmas. I Halland har vi pälsdjursuppfödning av djur som inte får möjlighet till sitt naturliga beteende och som inte uppfyller djurskyddslagens regler. Vänsterpartiet Halland anser att pälsdjursuppfödningen ska förbjudas eftersom den varken är etiskt försvarbar eller fyller något nödvändigt behov.

Vi vill för övriga djur se en ökad ekologisk djurhållning, vilket innebär högre krav vad gäller djuromsorg.

Kjell-Erik Karlsson

Kopiera länk