Motioner

Motion om Medborgarförslag – Falkenberg

Medborgarförslag har visat sig vitalisera demokratin i Falkenberg. Vänsterpartiet i Falkenberg vill därför gå ett steg längre och erbjuda förslagsställaren möjlighet att i talarstolen inför kommunfullmäktige framställa sitt förslag. Det skall ses som en rättighet och ett erbjudande.

Falkenberg den 20 december 2011

Per Sjövall, Mikael Hallberg

Kopiera länk