Motioner

Humanitär hjälp till Gazas folk. – Falkenberg

Den palestinska befolkningen i Gaza lever sedan en lång tid under en mycket hård ockupation och blockad. Detta strider mot folkrätten och utgör en lång rad brott mot mänsliga rättigheter. Gazas befolkning lider och saknar mycket av det som är nödvändigt för att ett samhälle ska fungera normalt. De israeliska övergruppen och det palestinska folkets lidande är väldokumenterat.

Landsting och kommuner får inte bedriva utrikespolitik. Dock finns det en möjlighet att bidraga till humanitära insatser. Våren 2012 kommer den svenska organisationen Ship to Gaza tillsammans med andra internationella hjälporganisationer att segla mot Gaza med förnödenheter till Gazas befolkning.

Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som består av personer och organisationer som vill verka för en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och den allmänna folkrätten.
Organisationen utgår från att det råder en politiskt skapad humanitär nödsituation i Gaza.

Ship to Gaza avser att utrusta, bemanna och segla ett fartyg med humanitärt bistånd från Norden till Gaza via hamnar i Europa och Medelhavet. I Gaza kommer mottagandet att administreras av politiskt oberoende organisationer. Ship to Gaza är en ideell och fredlig solidaritetshandling från människa till människa.

Vi föreslår att: Falkenbergs kommun i samarbete med Ship to Gaza inventerar vilka möjligheter som finns att skänka materiel som inte längre används men som kan komma till nytta i Gaza.

Mikael Hallberg, Vänsterpartiet Falkenberg
Per Sjövall, Vänsterpartiet Falkenberg.

Kopiera länk