Motioner

Motion om bättre upphandlingar för att stoppa svartjobb. – Falkenberg

Motion om bättre upphandlingar för att stoppa svartjobb

Det är dags för krafttag mot svartarbete, skatteflykt och lönedumpning! Flera kommuner har satt ner foten för att komma åt oseriösa företag och osund konkurrens vid upphandlingar.

En helt ny upphandlingsmodell håller t ex på att utarbetas i Malmö för att motverka svartarbete och den osunda konkurrens som följer i dess spår. Grundidén kommer från den vitajobb-modell som prövades i Stockholm för sex år sedan och som innebar att företag som vinner offentliga upphandlingar åtar sig att:

– Inte anlita svart arbetskraft direkt eller genom underleverantörer
– Ha kollektivavtalsenliga löner
– Aktivt undersöka om underleverantörerna har F-skattebevis, betalar skatter och arbetsgivaravgifter.
– Låta fackliga representanter kontrollera att avtalet hålls.

I augusti väntas kommunfullmäktige i Malmö besluta om att dra igång ett pilotprojekt som ska vara färdigt för utvärdering i juni 2013.

Det finns också andra modeller i Sverige och Europa. I ett pilotprojekt i Nacka har samarbetet mellan kommunen, Ekobrottsmyndigheten och en rad andra myndigheter stärkts för att förhindra att organiserad brottslighet tjänar pengar på offentliga upphandlingar. Bland annat har krav införts på närvaroregistrering och id-kort på byggarbetsplatser. Kalmar och Nybro har infört en uppförandekod där det bland annat står att inga leverantörer får ha ”koppling till företag baserade i så kallade Skatteparadis”. I Rotterdam ställs krav på att minst fem procent av lönekostnaderna hos ett företag som vinner en upphandling, ska gå till att anställda långtidsarbetslösa.

Jag yrkar att Falkenbergs kommunfullmäktige ska besluta att stoppa svartjobben, genom att i varje upphandling skriva in att vinnare av kommunens upphandlingar förbinder sig att:

1. Bara använda underleverantörer med kollektivavtalsenliga villkor.
2. Inte anlita svart arbetskraft.
3. Inte använda underleverantörer som anlitar svart arbetskraft.
4. Aktivt undersöka om underleverantörerna har F-skattebevis, betalar skatter och arbetsgivaravgifter. Skatteverket kan få en roll i samarbetet.
5. Ta emot arbetslösa, ordna praktik- och lärlingsplatser.
6. Inte öra pengarna från en upphandling till ett skatteparadis. Och för att underlätta kontrollen:
7. Att dokumentera närvaro av alla anställda (motsvarande personalliggare i restaurang- och frisörbranschen).
8. Att acceptera att facket på kommunens vägnar gör kontroller på arbetsplatsen.

Mikael Hallberg
Vänsterpartiet Falkenberg.

Kopiera länk