Motioner

Motion om införande av studentpriser i kollektivtrafiken – Region Halland

Motion om införande av studentpriser i kollektivtrafiken

Buss och tåg är en del av den grundläggande samhällsservicen, precis som vård, omsorg och skola är. Dessutom är det ett miljövänligare sätt att resa på än bilen. Som parti vill vi satsa på bättre, turtätare och billigare kollektivtrafik för alla samhällsmedborgare i en tid då vi arbetspendlar mer och mer.

Men det finns en grupp som pendlar betydligt mer än under tidigare år, nämligen studenter. Studentboende är en bristvara på de allra flesta studieorter, så också i de orter som ligger i eller nära Halland. I Halland har vi numera två högskoleorter, Halmstad och Varberg, dit en del studenter pendlar flera dagar i veckan. En hel del pendlar också ut från regionen norrut, österut eller söderut.

Att vara student innebär oftast att man har en sämre ekonomisk situation och bra priser på pendlarkorten är viktigt. I Hallandstrafiken har man ingen egen taxa för studenter, det finns en ungdomstaxa för tåg och bussar som gäller fram till den dag man fyller 26 år. Resekortets pris för ungdomar är ca 500-600 kronor lägre än vuxenkortet per månad, men alltför högt för en students månadsinkomst. Det slutar också att gälla för dem som är över 26 år, något som inte kan betraktas som en hög ålder numera för högskolestudier.

Jag yrkar
• att Regionfullmäktige ger Hallandstrafiken i uppdrag att införa studentpriser i buss- och tågtrafiken i Halland inklusive anslutningar till angränsande län.
• att priset ska vara likvärdigt ungdom/student och gärna lägre.

Ingmari Carlsson
Vänsterpartiet

Kopiera länk