Inlägg

Om studier

DominoJust nu är Halmstads kommun på väg att införa så kallade studentmedarbetare. Vilket innebär tjänster på 5-15 timmar i veckan som studerande kan söka.

Just nu är Halmstads kommun på väg att införa så kallade studentmedarbetare. Vilket innebär tjänster på 5-15 timmar i veckan som studerande kan söka.

Vid första anblicken kan jag förstå att många ser det som något bra och positivt. De argument som oftast lyfts fram är att studerande på högskolan får arbetslivserfarenhet, kan locka några studerande till att intressera sig för att arbeta inom kommunen, att det är riktiga arbeten som ska utföras samt att studerande behöver oftast lite extra pengar.

Men som politiker måste jag även tänka mer långsiktigt och djupare när ett sådant här förslag dyker upp. Jag kan hitta ett flertal nackdelar med förslaget:

De flesta kurser och program på högskolan går på heltid, vilket innebär att en heltidsstuderande får en arbetsvecka på 45-55 timmar. Det ger inte mycket tid för en meningsfull fritid eller vila.

Att studera på högskola idag innebär väldigt mycket gruppuppgifter. För att det ska fungera krävs det att alla kan träffas och arbeta heltid med uppgifterna. Därför har man som studerande ett ansvar att sköta sitt skolarbete gentemot sina studiekamrater också.

Högskolestudier innebär väldigt mycket självstudier och inte att man är ledig mellan föreläsningarna. Mängden uppgifter är anpassad för heltidsstudier och kräver därför självdisciplin för att verkligen nå upp till heltid. Vilket jag anser att vuxna människor bör klara av. Självständigt arbete borde vara en eftertraktad egenskap på arbetsmarknaden. Vem vill ha en medarbetare som endast arbetar när chefen tittar på?

De som anser att studerande kan arbeta när de inte har föreläsningar säger med andra ord att de anser att det är okej att på pappret arbeta heltid någonstans samtidigt som personen stjäl arbetstid från sin arbetsgivare för att arbeta åt någon annan. Vilket är helt omoraliskt och oärligt enligt mig.

Genom att införa studentmedarbetare visar beslutsfattare att man inte anser att högskolestudier är en riktig syssla, en heltidssyssla. Vilket på sikt skadar heltidsstudier och högre studier. Vilket ger argument för att ytterligare dra ner på den lärarleda studietiden tex. föreläsningar och seminarium. Samt att man inte längre utformar studierna för att vara heltid. Vilket i sin tur leder till att endast rika har råd att studera eller att studerande tvingas arbeta också. Vilket ökar samhällsklyftorna ännu mer.

De arbeten som studentmedarbetare förväntas utföra anses vara riktiga jobb. Är det rätt att studerande ta riktiga arbeten ifrån heltidsarbetslösa ungdomar? Hade studerande istället erbjudits riktiga förvärvsarbeten under sommarmånaderna som kan ge arbetslivserfarenhet hade det kunnat vara ett riktigt bra förslag tycker jag. Men inte så som det nu är tänkt under terminerna.

Somliga menar att studerande behöver extra pengar eftersom bidragsdelen är så låg. Men studentmedarbetare är inte rätt sätt att angripa det problemet. Då får man höja bidragsdelen istället eller införa studerandelön. Som heltidsstuderande ska man inte behöva förvärvsarbeta också.

Förväntas studerande att ta studentmedarbetarjobb är inte steget långt till att förvänta sig att studerande ska ta andra förvärvsarbete upptill sina heltidsstudier. Vilket leder till att samhället inte längre behöver studiebidrag och studielån. Samhällssynen skulle kunna bli att är det så enkelt att studera och arbeta samtidigt bör alla klara av det. Samhället bör därför inte längre hjälpa människor som vill studera på högskola/universitet.

Studentmedarbetare är därför ett första steg att rasera dagens möjligheter att studera på högre nivå, oavsett ekonomisk och socialbakgrund. Något som tidigare generationer har kämpat hårt för.

Därför blir jag så förbannad när Socialdemokraterna motionerar om att införa studentmedarbetare i Halmstads kommun och i Region Halland.

Maria Johansson
Heltidsstuderande och fritidspolitiker.

Kopiera länk