Regionen

Hur mår Region Hallands ekonomi?

En fullspäckad höst!

va¦ênsterpartiet20140515_2063Det börjar närma sig budget inför 2016 i Regionfullmäktige. Axel Wigforss, gruppledare för Vänsterpartiets grupp varit på förberedande budgetmöte inför 2016 idag. Som det ser ut nu så kommer vi har många frågor som vi i regiongruppen kommer att strida för.

Kopiera länk