sida

Sagt och gjort i pressen

Under mandatperioden har vi gjort ett antal politiska utspel i media. Dels har vi skrivit debattartiklar och insändare i aktuella frågor, dels har vi omnämnts i nyhetsinslag. Vi arbetar just nu på att göra en sammanställning över detta och kommer att publicera den här när vi är klara.

Våra insändare, debattartiklar och pressklipp år för år

[su_tabs]

[su_tab title=”2021″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • 20210412 V vill se en halländsk coronakommission
  Halland bör analysera och dra lärdomar av sin hantering av coronapandemin. Det menar Vänsterpartiet och föreslår nu i en motion till regionfullmäktige att det skyndsamt inrättas en halländsk coronakommission. […][su_divider top=”no” style=”dotted” size=”1″]

[/su_tab]

[su_tab title=”2020″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • 20201201 Utveckla istället för att avveckla
  Vi i Vänsterpartiet Halland vill inte lägga ner några vårdcentralsfilialer. Halland växer – vi behöver ha mer utbudspunkter för vård, inte färre. […][su_divider top=”no” style=”dotted” size=”1″]
 • 20200707 Släng inte tåget under bussen
  Kollektivtrafik som brukar få stryka på foten när det ska sparas går ofta på mindre orter och i landsbygd. Områden som har stor potential att utvecklas och som behöver ha möjlighet för de som bor där att kunna pendla till studier och jobb. Kollektivtrafiken håller ihop ett område och gör så att det kan leva och växa. […][su_divider top=”no” style=”dotted” size=”1″]
 • 20200913 Det finns läxor att lära här
  Vänsterpartiet menar att det finns läxor att lära här. Nämligen, även om det satsas en hög med pengar på ett viktigt område krävs det mer för att det ska bli något av dem. Det behövs en organisation som har utrymme för samverkan, som har genomförandekraft och det behövs tid. Det krävs lokaler, det ska rekryteras utbildad personal och det behövs skruvas och justeras för att fungera i verkligheten. […][su_divider top=”no” style=”dotted” size=”1″]

[/su_list]

[/su_tab]

[su_tab title=”2019″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 

 • 20190406 Nedläggningen är ett svek
  Vi anser att nedmonteringen av Arbetsförmedlingen är ett fult försök att avskaffa en arbetsmarknadspolitik där arbetslöshet inte bara är individens utan också samhällets ansvar.
  […][su_divider top=”no” style=”dotted” size=”1″]
 • 20191106 Den bästa cancervården är en jämlik vård
  S lyfter i både HP och HN vikten av en fortsatt gratis mammografi vilket vi helhjärtat instämmer i. Den 5 november lyfter KD i HN att just deras politik ger den bästa cancervården. Det är ett intressant påstående då bland annat Cancerfonden lyfter upp den stora påverkan de socioekonomiska faktorerna har på våra chanser att överleva en cancerdiagnos. […][su_divider top=”no” style=”dotted” size=”1″]
  [/su_list]

[/su_list]

[/su_tab]

[su_tab title=”2018″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • 20180503 Vänstern vill ha bättre psykiatri
  Den som lider av en psykiatrisk sjukdom riskerar att dö i förtid av fysisk sjukdom. Trots det satsar politikerna i Halland näst minst resurser per invånare av alla landsting i landet på psykiatrin. – Vår vision är att Halland ska bli bäst. Eftersom regionen ligger i topp med så mycket annat så borde vi klara det, menar Lena Ludvigsson från Falkenberg. Hon är ordförande för Vänsterpartiet i Halland och kandiderar på tredje plats på partiets regionlista som toppas av Agnes Hulthén från Varberg med Camilla Tilljander från Falkenberg som andranamn. […][su_divider top=”no” style=”dotted” size=”1″]
 • 20180412 Halland är värt en bättre psykiatrisk vård
  Psykiatrin i Halland, framförallt den vuxenpsykiatriska mottagningen i Halmstad, har varit föremål för flera artiklar i Hallandsposten den senaste månaden. Senast läste vi bland annat om 33 000 (!) osignerade anteckningar och 12 000 (!) besök utan anteckningar. Osignerade och uteblivna anteckningar innebär att varken patienten eller personal vet vad som sagts, vilken bedömning som gjorts eller vad som ska göras. Detta riskerar patientens rätt till en trygg vård. […][su_divider top=”no” style=”dotted” size=”1″]
 • 20180308 Att tänka på på internationella kvinnodagen
  Krig handlar om makt; ekonomisk och militärstrategisk makt som driver kvinnor och barn på flykt. I dag pågår ett grymt krig i Syrien där flera hundra tusen kvinnor och barn dödas och miljontals människor tvingas lämna sina hem och fly för sina liv. Familjer som splittras och där mammor och barn riskerar sina liv för att återförenas med sina familjer. […][su_divider top=”no” style=”dotted” size=”1″]
 • 20180219 Du ska kunna lita på att vården finns där
  Nu får Hallands läns landsting 94 miljoner kronor av de vårdmiljarder som Vänsterpartiet har drivit igenom i budgeten. Vi vet att personalen sliter hårt inom vård- och omsorgsyrkena och att framför allt kvinnor blir sjuka av sin arbetsmiljö. Den trenden måste vi bryta och det brådskar. […][su_divider top=”no” style=”dotted” size=”1″]
 • 20180122 Vinstbegränsning för en välfärd med hög kvalitet
  I en debattartikel från olika vårdföretagare i Halland riktas stark kritik mot det vinstbegränsningsförslag som Vänsterpartiet har drivit på för sedan valet 2014. För oss vänsterpartister utgör en god välfärd grunden i ett starkt samhälle. Skolan ska ge alla elever, oavsett bakgrund eller förutsättningar, möjlighet att nå så långt som möjligt. Sjukvården ska vara tillgänglig och […][su_divider top=”yes” style=”default” size=”1″]

[/su_list]

[/su_tab]

[su_tab title=”2017″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 

 • 20170227 Säkerhet på skola och praktik väcker frågor
  Hur gör Region Halland för att säkerställa elevernas säkerhet på skolan och när de är ute på praktik? Den frågan ställer Agnes Hulthén (V) i en interpellation till driftnämnden kultur och skolas ordförande Lovisa Aldrin (L). Agnes Hulthén påpekar att Region Halland har huvudmannaskap för två folkhögskolor samt för […][su_divider top=”no” style=”dotted” size=”1″]
 • 20170217 V ställer frågor om anställdas kunskap i offentlighet
  Vilken utbildning får regionens anställda i offentlighetsprincipen? Det undrar Vänsterpartiet sedan Region Halland underkänts i öppenhetstestet. Journaliststuderande vid Stockholms universitet gör varje år en granskning av hur det står till med öppenheten hos olika myndigheter. Syftet är att ta reda på hur väl de uppfyller rätten att ta del av allmänna handlingar. […][su_divider top=”yes” style=”default” size=”1″]

[/su_list]

[/su_tab]

[su_tab title=”2016″]

[su_list icon=”icon: caret-right”]

 • 20161108 Vi vill att ALLA ska få gratis buss
  Vänsterpartiet i Halland skickade in en motion till regionfullmäktige den 10 oktober i år om att Region Halland skulle bevilja fria resor med kollektivtrafik för asylsökande på asylboenden. […][su_divider top=”no” style=”dotted” size=”1″]
 • 20161108 Psykiatrisk resurs i Halland ska utredas
  Vänsterpartiets Agnes Hulthén (V) fick gehör i regionfullmäktige för sitt förslag att utreda möjligheten att införa prehospital psykiatrisk resurs, PPR, i Halland. PPR innebär att en psykiatrisjuksköterska följer med ambulanssjuksköterskan i en bedömningsbil men kan även följa med polisen ut vid behov. […][su_divider top=”no” style=”dotted” size=”1″]
 • 20160426 V vill testa patientstyrd vård
  Utred möjligheten att låta patienter med självskadeproblematik själv få bestämma när de ska bli inlagda. Det föreslår Vänsterpartiet i en motion. Metoden går under namnet brukarstyrd inläggning, BI. Den går ut på att en patient, i stället för en längre inskrivning, får tillgång till en vårdplats och skriver in sig själv vid behov. […][su_divider top=”no” style=”dotted” size=”1″]
 • 20160329 Risk att vården skadas i Halland
  Vad betyder ditt kollektivavtal för dig? För många svenskar är det en lyx vi tar för given. Men kollektivavtalen behöver alltid försvaras politiskt och fackligt för att inte försvagas i vårt jämlika Sverige. Nyligen började Region Halland använda sig av. […][su_divider top=”no” style=”dotted” size=”1″]
 • 20160229 Kompetensen måste tas tillvara mer
  Nej till tvångsvård i hemmet och nej till ”hem till varje pris” skulle göra äldrevården människovärdig. Påhejade av allianspolitikerna sitter några byråkrater och […][su_divider top=”yes” style=”default” size=”1″]

[/su_list]

[/su_tab]

 

[/su_tabs]

Kopiera länk